NABÓR
2021-02-03

Szanowni Rodzice! 

W zakładce NABÓR dostępne jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika ws.postępowania rekrutacyjnego, a także zasady naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami.

 

Od 8.02br. (poniedziałek) będą wydawane Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i będą u nas kontynuować wychowanie przedszkolne również w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje będą wydawane jedynie przy przyprowadzaniu/odbiorze dziecka z przedszkola, przez pracowników dyżurujących.

Istnieje również możliwość ściągnięcia deklaracji ze strony internetowej.

Wypełnione deklaracje, podpisane przez OBOJE rodziców (chyba, że z obiektywnych przyczyn jest to niemożliwe), proszę przekazywać pracownikom dyżurującym podczas odbioru/przyprowadzania dzieci do przedszkola w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 11.02.2021 godz.8.00 do 19.02.2021 godz.12.00.

Niezłożenie deklaracji w terminie, będzie skutkowało brakiem możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola od września 2021roku.

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach