Grupa Muminki

GRUPA MUMINKI

Wychowawca: mgr Aleksandra Radecka

Nauczyciele: mgr Ewa Dworok

Woźna oddziałowa: Katarzyna Juraszczyk

2020-06-22

PONIEDZIAŁEK

2020-06-15

PONIEDZIAŁEK

2020-06-08

PONIEDZIAŁEK

2020-06-04

CZWARTEK

 

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach