Grupa Muminki

GRUPA MUMINKI

Wychowawca: mgr Aleksandra Radecka

Nauczyciele: mgr Ewa Dworok

Woźna oddziałowa: Katarzyna Juraszczyk

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach