Grupa Delfinki

GRUPA DELFINKI

Wychowawca: mgr Ewelina Juraszczyk

Nauczyciele: mgr Katarzyna Kotula

       mgr Ewa Dworok

Woźna oddziałowa: Julia Sobik/ Lidia Raszka

2020-06-26
2020-06-22

PONIEDZIAŁEK

2020-06-15

PONIEDZIAŁEK

2020-06-14
2020-06-08

PONIEDZIAŁEK

2020-06-07

Serdecznie zachęcam rodziców do wysyłania zdjęć prac dzieci oraz zdjęć z zabaw na adres: ewelina.juraszczyk@wp.pl, będą one zamieszczane na stronie internetowej w zakładce naszej grupy. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia :)

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach