Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w związku z ustaleniami Rady Rodziców na terenie naszego Przedszkola odbędzie się Jesienna sesja zdjęciowa dla Państwa pociech (przykładowe fotografie do wglądu w przedszkolu) . Termin sesji: 11.10.2021 r. 

Koszt pakietu zdjęć: 1 zdjęcie 15x 20 oraz 2 zdjęć 10x 15 to 39 zł.

Tych z Państwa, którzy będą zainteresowani udziałem dziecka w tym przedsięwzięciu prosimy o podanie takiej informacji pracownikom naszej placówki.

 

Ponadto, w dniu 10.12.2021 odbędzie się sesja do kalendarzy na rok 2022. Zdjęcia będą wykonywane każdemu dziecku, z późniejszą możliwością rezygnacji rodzica z zakupu. W miarę Państwa potrzeb istnieje także możliwość domówienia kolejnych egzemplarzy.

Koszt 12- stronnicowego kalendarza to także 39 zł.

 

****************************************************************

 

 

SZANOWNI RODZICE! 

Informujemy, że PRZERWA WAKACYJNA została zaplanowana na czas 18.07-31.07.2022 r.

W tym czasie przedszkole będzie zamknięte dla wychowanków, gdyż jest to okres niezbędny do przeprowadzenia wymaganych remontów oraz czynności porządkowych.

 

 

***************************************

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Uprzejmie prosimy tych z Państwa, ktorzy są zaiteresowani doatkowymi kartami ATMS o wcześniejszy kontakt z Panią Intendent. Ponadto przypominamy, że koszt dodatkowej karty to 7 zł, które należy przelać na konto o numerze:

71 1020 2472 0000 6102 0498 5646

 

**************************************************************************

 

 

Szanowni Rodzice!

W zwiazku z trwającą w dalszym ciągu Pandemią Covid- 19 przypominamy zasady przyprowadzania o dbierania dzieci z  naszej placówki.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI

 1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola.
 2. Rodzic/osoba przyprowadzająca wchodzi z dzieckiem do holu wejściowego, skąd dziecko odbierane jest przez osobę dyżurującą.
 3. W holu wejściowym może przebywać tylko dwie osoby dorosłe z dziećmi, z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 metra.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic/osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola lub odbierająca, ma obowiązek zakryć nos i usta oraz odkazić ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Na teren budynku przedszkola, z wyłączeniem holu wejściowego, wpuszczane jest tylko dziecko.
 6. Nauczyciel, przed wejściem do sali, kieruje dziecko do łazienki      w celu umycia rąk przed rozpoczęciem pobytu w przedszkolu.
 7. Dziecko z temperaturą powyżej 37°C nie zostaje przyjęte do placówki.
 8. Oddziałowa każdej grupy mierzy dzieciom temperaturę w godzinach rannych.
 9. Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic czeka przed drzwiami wejściowymi, zachowując bezpieczną odległość między osobami tj. 1,5 metra.
 10. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę prawną, odbywa się wyłącznie przez główne drzwi wejściowe do budynku, przed którymi osoba odbierająca oczekuje.
 11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje przed drzwiami wejściowymi.
 12. Pracownik dyżurujący w szatni jest zobowiązany do noszenie maski/przyłbicy podczas odbierania lub wydawania dziecka osobom odbierającym.

 

Powyższe zasady ujęte zostały w Zarządzeniu nr 6/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. i są opracowane zgodnie z wytycznymi GIS.

Szanowni Państwo!

Z największą przyjemnością ogłaszamy wyniki kolejnej edycji Konkursu Piosenki Patriotycznej, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbył się w tym roku w wersji online.

Ocena występów była nie lada wyzwaniem, bo ich poziom był bardzo wysoki, co nas niesamowicie cieszy.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz ich Paniom za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

I miejsce

Max Szudrowicz, Nina Marciniak, Łucja Gonsior z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

II miejsce

Alicja Szczygieł i Marcelina Harnasz z Przedszkola nr 18 w Rybniku

III miejsce

Elena Niewelt z Przedszkola nr 33 w Rybniku

Wyróżnienie

Kacper Liszka, Zuzanna Wilk i Natalia Wieczorek z Przedszkola nr 14 w Rybniku

Wyróżnienie

Lena Tarantowicz z Przedszkola nr 36 w Rybniku

I miejsce w Kategorii Dzieci Młodszych

Simona Koszany i Alicja Tomas z Przedszkola nr 50 w Rybniku

Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 15.04.2021 informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia br. przedszkole wraca do pracy stacjonarnej.

Jednocześnie przypominamy, nadal zachowujemy szczególne środki ostrożności przeciwdziałające zakażeniom COVID-19, czyli:

- proszę dezynfekować ręce

- proszę mieć założoną maseczkę po wejściu do przedsionka przedszkola

- proszę oddać dziecko pod opiekę pracownika, który odprowadzi je do szatni/sali       

- NIE WCHODZIMY na teren przedszkola poza przedsionek, niezwłocznie opuszczamy teren placówki.

Dziękujemy za dostosowanie się do w/w zaleceń.

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

 

*************************************************************

 

docx
plik docx - 16 KB

wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka od 12.04-16.04.2021

SZANOWNI RODZICE!

Poniżej znajdziecie Państwo fragment rozporządzenia MEN z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 8.04.2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż zamknięcie przedszkola zostało przedłużone od 12.04 do 16.04 br. 

Wykaz rodziców, będących uprawnionymi do korzystania z opieki przedszkola nad ich dziećmi pozostaje bez zmian.

* Prosimy tych z Państwa, którzy będą korzystać z opieki naszej placówki o wypełnienie odpowiedniego wniosku. Dokument  będzie można pobrać z naszej strony lub wypełnić  w przedszkolu od dnia 29.03.2021 r.

 

* Rodzice, których dotyczy rozporządzenie i wyrażają chęć posłania dziecka do przedszkola, zobligowani są niezwłocznie skontaktować się z naszą placówką. 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

W dobie zwiększonej zachorowalności na COVID-19 bardzo proszę o zachowanie rozwagi i rozsądku. Jeśli zauwazyliście u siebie lub dziecka niepokojące objawy chorobowe( kaszel, osłabienie, gorączka itd) proszę pozostawcie dzieci w domu aby nie były one potencjalnymi zarażającymi. Oczywiście w przypadku potwierdzonego u Państwa lub dziecka zakażenia coronawirusem, objęcia rodziny izolacją/kwarantanną BEZWGLĘDNIE dziecko nie przychodzi do przedszkola! 

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI!

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza do współpracy zaiteresowanych rodziców.

 

*****************************************

AKCJA pt. WIRUSOOCHRONA

15.02-15.03. 2021

#wirusoochrona

#LekcjaHIGIENY

 

Z uwagi na fakt, że od ponad roku borykamy się z pandemią koronawirusa, ale też okres zimowy to czas zachorowań na wiele innych chorób, dzieci z grup "Groszki" i "Kotki" wraz z Paniami Anią oraz Olą włączyły się w wojewódzką akcję informacyjno- edukacyjną pod tytułem "WIRUSOOCHRONA". Jej celem było przybliżenie przedszkolakom wielu istotnych w tym okresie zasad oraz zdobycie wielu ciekawych informacji nt. dbałości o zdrowie. W trakcie zajęć edukacyjnych omówiliśmy oraz nauczyliśmy się jak prawidłowo myć ręce. Ponadto zapoznaliśmy się z głównymi zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, ze szczególnym naciskiem na koronowirusa. Dyskutowano na temat zasad zdrowego trybu życia, przeprowadzono bardzo ciekawe doświadczenia obrazujące działanie wirusów, a także zaprezentowano model cząsteczki koronowirusa.

Realizacja tego projektu była dla przedszkolaków bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii oraz krótkiego filmu, na którym swoje umiejętności recytatorskie prezentuje najmłodsza grupa w naszym Przedszkolu- GROSZKI.

 

Przypominam, że przedszkole pracuje cały rok.

W roku 2021 placówka będzie zamknięta od 2.08.2021-13.08.2021, w związku z tym proszę zapewnić opiekę dzieciom w tym czasie. 

Jednocześnie informuję, iż do przedszkola uczęszczają jedynie dzieci z naszej placówki.

docx
plik docx - 19 KB

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami naboru do klas 1 szkół podstawowych.

Plik do pobrania.

Zapraszamy do zakładki dla rodziców, gdzie zamieszczone są nowe informacje dla Państwa.

*************************************************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PRZEDSTAWIENIA ŚWIĄTECZNEGO W WYKONANIU GRUPY    " MUMINKI".

Dnia 10 listopada nasze przedszkole po raz kolejny włączyło się do akcji Ministra Edukacji Narodowej "Szkoła dla hymnu". Z tej okazji o godzinie 11:11 przedszkolaki uroczyście odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego. Dzięki tej akcji dzieci utrwaliły słowa oraz melodię polskiego hymnu, a także kształtowały umiejętność właściwego zachowania się podczas śpiewania i słuchania hymnu.

***********************************************************************************************************************

Podobnie jak w ubiegłym roku nasze przedszkole brało udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Celem akcji było zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, związanych z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach tej akcji przedstawiciele grupy „Delfinki” odwiedziły pomnik upamiętniający osoby z naszej miejscowości, które zginęły w czasie II Wojny Światowej, gdzie zapaliły pamiątkowe znicze. Natomiast dzieci z grupy „Muminki” odwiedziły tablicę pamiatkową braci Buchalików znajdującą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 . Przedszkolaki z grupy w szkole miały także okazję zapaznać się z pamiątkami historycznymi z okresu II Wojny Światowej umieszczonymi w gablotach w szkole.

 

**********************************************************************************************

 

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przedszkole nr 22 w roku szkolnym 2020/2021 pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu oraz od 16-31 sierpnia 2021r. Na dyżur mogą uczęszczać tylko te dzieci, które chodzą do naszego przedszkola.

*********************************************************************************************

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

doc
plik doc - 2.7 MB

ZARZĄDZENIE  DYREKTORA PRZEDSZKOLA

docx
plik docx - 24.4 KB

*********************************************************************************************

Drogi Rodzicu!

 

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki.

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.

 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

***************************************************************************************************************************

*************************************************************************

**********************************************************

Dnia 08.11 nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w uroczystym śpiewaniu hymnu narodowego pod hasłem "Szkoła do hymnu" z okazji 101- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Hymn został odśpiewany o godzinie 11.11 Dumą napawa nas fakt, że nasze przedszkolaki nauczyły się wszystkich czterech zwrotek.

************************************************

****************************************

PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA

 W dniu 15 października w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość „ Pasowania na przedszkolaka” Każda z grup zaprezentowała przed zaproszonymi gośćmi piękny repertuar artystyczny. Były to m.in. piosenki oraz wierszyki o tematyce przedszkolnej. Najstarsza grupa „ Muminki” złożyła również życzenia i podziękowania oraz wręczyła piękne upominki dla wszystkich pracowników placówki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Z wielkim przejęciem dzieci powtarzały słowa przyrzeczenia, a pani Dyrektor dokonała pasowania przez dotknięcie ramienia każdego dziecka specjalnym ołówkiem .Wszystkie pasowane przedszkolaki otrzymały pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Od tej chwili stały się prawdziwymi, odlotowymi przedszkolakami! Życzymy im w tym uroczystym dniu wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych radosnych chwil spędzonych w przedszkolu! . Całej kadrze przedszkola z tej okazji życzymy mnóstwo zdrowia , uśmiechu i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

****************************************

NIETYPOWI GOŚCIE W PRZEDSZKOLU

10 października nasze przedszkole odwiedzili nietypowi goście - dwie papugi Ara. W trakcie spotkania nasze przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawostek na temat życia ptaków: gdzie mieszkają w warunkach naturalnych, czym się żywią oraz czego można ich nauczyć. Poznały także zasady bezpiecznego zachowania się w pobliżu tych ptaków. Dzieci dowiedziały się również jakich warunków potrzebują Ary, aby móc prawidłowo się rozwijać. Przedszkolaki z zaciekawieniem przyglądały się pięknym, kolorownym papugom, które można było podziwiać również w trakcie lotu. Na zakończenie każda z grup zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z tymi pięknymi ptakami.

****************************************

SPOTKANIE Z PANIĄ JESIENIĄ

Jak co roku Pani Jesień postanowiła osobiście spotkać się z przedszkolakami, aby przekonać ich, że o tej porze roku może być naprawdę wesoło i kolorowo. W poniedziałek, 23 września w naszym przedszkolu zrobiło się bardzo kolorowo i … jesiennie. Na początek dzieci spotkały się z odchodzacym już latem, wspólnie pochowały do torby plażową piłkę, kwiaty i kolorowe motyle, a potem przywitały nowa porę roku. Pani Jesień przyszła z wielkim koszem, z którego wyciągała swoje niezwykłe jesienne skarby: a to soczyste jabłka i gruszki dla chłopaków, czerwone korale jarzębiny dla dziewczynek i ich lalek, orzeszki, żołędzie i grzybki dla leśnych zwierząt oraz kolorowe liście zarówno dla Pana Jeża, aby mógł się w nich schować i cieplutko przespać zimę, ale i dla wszystkich dzieci do jesiennych zabaw. Podczas rozmowy z naszym gościem przedszkolacy wykazali się ogromną wiedzą na temat nowej pory roku i bardzo chętnie wzięli udział w zabawach, które nasz gość dla nich przygotował. Pani Jesień zachęcała wszystkie dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu i zaprosiła przedszkolaki do wspólnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

 

***********************************************************

SPOTKANIE  Z  POLICJANTEM

18 września nasze Przedszkole odwiedził Policjant z Komisariatu Policji w Rybniku Boguszowicach. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypomniał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Chętne przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.

**************************************************************

Dożynki dzielnicowe

Dożynki dzielniowe w boguszowickiej parafii........

********************************************************

FESTYN RODZINNY

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

RADA DZIELNICY GOTARTOWICE

OSP GOTARTOWICE

STUDIO ENERGIA

"WOŹNICZKA"-ZAKŁADY MIĘSNO - WĘDLINIARSKIE

BAJKOWE PIĘTERKO

ZAKŁADY MIĘSNE "BERGER"

F. H. "BUCIK"

FIGLOLANDIA

F. H. JAROSZEK OWOCE ŚWIATA

EMILIA KRISTOF FIRMA RODZINNA

STOMADENTAL

SZWAGIERBUS - WYNAJEM BUSÓW

STUDIO WRAŻEŃ ŻORY

"AUTO SITKO" MECHANIKA POJAZDOWA

SKRZYNKA BENJAMINKA

ORIFLAME

PAPIRUS

AEROKLUB ROW RYBNIK

DOROTA WAWRZYCZEK ANTOŃCZYK

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 1

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "ELMIS"

PAŃSTWO LESZEK I MICHALINA MISALA

P. W. "FUX" MAGDALENA BŁAŻEJOWSKA - DRÓB

MAŁGORZATA OSKROBA

F. H. U. DBA MONIKA FRYCZ

AMERYKAŃSKI PARK ROZRYWKI "TWINPIGS"

DZIĘKUJEMY

************************************************

 

 

 

 

IV KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I REGIONALEJ

28 maja 2019r w naszym przedszkolu odbył sie IV Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Regionalnej. Celem konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywnosci artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań oraz przywrócenie naszej zbiorowej pamięci polskich i regionalnych pieśni.

Wszystkie dzieci wykazały się wspaniałam przygotowaniem, które uzupełniały piękne stroje. Jury miało nie lada trudne zadanie. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy dzieciom sukcesów i dziękujemy za miłe spotkanie.

Grafika pochodzi ze strony:http://ttregionalna.pl/festyn-rodzinny-nad-zalewem-sokolskim/

 

Szanowni Rodzice !

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA FESTYN RODZINNY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ORAZ NADANIA IMIENIA NASZEJ PLACÓWCE, KTÓRY ODBEDZIE SIĘ W DNIU 14.06.2019 r.

W GODZINACH 10:00- 15:00

W programie:

* występy artystyczne dzieci;

* gry i zabawy dla dzieci z wodzirejem;

* zajęcia plastyczne;

* pokazy strażackie;

* dmuchany zamek;

* ciepły i słodki poczęstunek;

* "Cegiełka dla przedszkola";

* drobne zabiegi kosmetyczne z przedstawicielami firmy Oriflame

* wiele, wiele innych atrakcji

 

Ponadto:

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wspracie  wszystkich zaiteresowanych rodziców oraz informuje, że każda "Cegiełka dla przedszkola" to atrakcyjny upominek, a pieniądze zebrane przy stoiskach z poczęstunkami przeznaczone będą na zakup wyposażenia naszej placówki.

Zachęcamy do zabrania wygodnego stroju oraz dobrego humoru.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

*******************************************************

 

 

grafika pochodzi ze strony: http://www.ogrody-krzekowo.pl/index.php/warzywa-na-dzialce/item/334-wazny-komunikat-zarzadu-komisarycznego

DRODZY RODZICE STARSZAKÓW !

Informujemy, że od wtorku tj. 04.06.2019 r. będą do wglądu zdjęcia - Tablo grupowe oraz zdjęcia legitymacyjne.

Koszt zestawu to 35 zł, płatne u Pani Intendentki (Delfinki) oraz Wychowawcy (Muminki)

Zestawy zdjęć wraz z pamiątkowymi dyplomami dzieci otrzymają na festynie rodzinnym podczas uroczystego POŻEGNANIA STARSZAKÓW.

 


 

DRODZY RODZICE !

 

W zwiazku z docierającymi do nas informacjami nt. wszawicy, bardzo prosimy o regularne sprawdzanie czystości głowy dzieciom.

 

Dziękujemy !

 

*W zakładce "Dla Rodziców" znajdą Państwo szczegółowe informacje, jak postepować w wypadku pojawienia się wszawicy u dzieci. Zachęcamy do lektury.

 

************************************

 

KOCHANI  RODZICE !

 

Informaja z ostatniej chwili!!!!!

Przedszkole zakupiło dwa oczyszczacze powietrza, które znacznie wpłyną na jakość powietrza w naszej placówce!

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w zakładce NABÓR znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji do RYBNICKICH przedszkoli.

Zapraszamy serdcznie !

 

******************************************

 

KOCHANI RODZICE !

Międzyprzedszkolny konkurs "CYFRAKI" rozstrzygnięty. 

Dnia 13.03.2019 r. w Bushido odbył się konkurs matematyczny "CYFRAKI". Nasza drużyna składająca się z Lenki oraz Alicji z Delfinków, a także Jasia

i Igora z Muminków walczyła bardzo dzielnie

i ZDOBYŁA III MIEJSCE ! 

 

Jesteśmy bardzo dumni z naszych straszaków! 

 

W poniższym linku znajduje się krótka relacja Radia 90 FM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ274uD5s3E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0W5bQSTMOFVz30i2uPLvfLXRZwAShTKVR-iZ0oszi3kXgJg8XBpLStDK8&app=desktop  

 

******************************************

 

 

 

 

"Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste."

/Czesław Janczarski/

Dnia 09.11 nasze przedszkole wzięło udział w uroczystym śpiewaniu hymnu narodowego pod hasłem "Rekord dla Niepodległej" z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Hymn został odśpiewany o godzinie 11.11 Dumą napawa nas fakt, że nasze przedszkolaki nauczyły sie wszystkich czterech zwrotek. A oto  efekty naszej pracy: 

NABÓR
2021-02-03

Szanowni Rodzice! 

W zakładce NABÓR dostępne jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika ws.postępowania rekrutacyjnego, a także zasady naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami.

 

Od 8.02br. (poniedziałek) będą wydawane Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i będą u nas kontynuować wychowanie przedszkolne również w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje będą wydawane jedynie przy przyprowadzaniu/odbiorze dziecka z przedszkola, przez pracowników dyżurujących.

Istnieje również możliwość ściągnięcia deklaracji ze strony internetowej.

Wypełnione deklaracje, podpisane przez OBOJE rodziców (chyba, że z obiektywnych przyczyn jest to niemożliwe), proszę przekazywać pracownikom dyżurującym podczas odbioru/przyprowadzania dzieci do przedszkola w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 11.02.2021 godz.8.00 do 19.02.2021 godz.12.00.

Niezłożenie deklaracji w terminie, będzie skutkowało brakiem możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola od września 2021roku.

Archiwum

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach