GRUPA KOTKI

Wychowawca: mgr Aleksandra Radecka

Nauczyciele: Ewa Nurzyńska

Magdalena Wańkowicz

Język angielski: Magdalena Wańkowicz

Woźna oddziałowa: Katarzyna Juraszczyk

 

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach