2022-11-21

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie podsumowujące obserwację wstępną, które odbędzie sie w dniu 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00.Po zebraniu w sali prosimy o pozostanie przedstawicieli RAD RODZICÓW, gdyż istnieje potrzeba omówienia kilku ważnych kwestii.

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach