Przedszkole nr 22
ul. Gotartowicka 24
44-251 Rybnik

tel./fax 32 422 06 26
e-mail: p22rybnik@gmail.com

Numer konta bankowego: 22 1020 2472 0000 6502 0498 5653

Placówka jest czynna od godziny 6:30 do 16:30.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu:

Pani Julia Sobik

Kontakt przez adres e- mail: p22rybnik@gmail.com

 

 

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach